Μάνδρα: Η Γεωπεριβαλλοντολόγος Βασιλική Καρυώτη μας εξηγεί πως φτάσαμε ως εδώ

Η Γεωλόγος – Γεωπεριβαλλοντολόγος  Βασιλική Καρυώτη με μεταπτυχιακό στις Φυσικές Καταστροφές έχει μελετήσει το πρόβλημα της Μάνδρας.

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος μελετώντας τις φυσικές καταστροφές είναι ότι η λέξη «θεομηνία» δεν υφίσταται. Η φύση λειτουργεί με τους δικούς την νόμους, τους οποίους, εδώ και δεκαετίες παραβιάζουμε συστηματικά. Είναι εύλογο λοιπόν, ότι αυτό δημιουργεί και κάποιες από τις εικόνες που σήμερα παρατηρούμε.

Όσον αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο, η ίδια η μορφολογία της Αττικής την καθιστά μια δύσκολη περίπτωση. Χαρακτηρίζεται από ορεινούς όγκους στην περιφέρεια της καθώς και συνεχή αύξηση του οικιστικού ιστού τις τελευταίες δεκαετίες που διακόπτει τη φυσική απορροή του νερού των βροχοπτώσεων και τη φυσική τους κατάληξη στη  θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Μάνδρας ο κύριος όγκος βροχής έπεσε στα ορεινά που βρίσκονται βορειότερα και όχι στην περιοχή που επλήγη, οδηγώντας σε κορεσμό του εδάφους. Η καταπάτηση της κοίτης των ρεμάτων της περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα τα πλημμυρικά φαινόμενα και δυστυχώς την απώλεια ζωής πολλών ανθρώπων καθώς επίσης και των περιουσιών τους.

Ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να σταθεί κανείς είναι η πρόληψη και κατά πόσο μπορούν να αποφευχούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Δυστυχώς, στον τομέα της πρόληψης η Ελλάδα πάσχει. Με βέβαιο το γεγονός ότι είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να διαχειρίζεσαι, θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι σίγουρα εύκολη η παρέμβαση σε περιοχές με άναρχη δόμηση, όμως θα πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χώρος στα ρέματα αυτά για να γίνεται ομαλά η αποστράγγισή τους και να αποφευχθούν φαινόμενα τέτοιας έκτασης στο μέλλον.

Το υδρογραφικό δίκτυο όλης της Ελλάδας με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι πλήρως αποτυπωμένο σε χάρτες. Οι επιστήμονες, με τη βοήθεια αυτών, με περαιτέρω έρευνα και με αναζήτηση παλαιότερων παρόμοιων περιστατικών, μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες δεδομένου ότι περιοχές που παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα με τέτοια έκταση έχουν και αντίστοιχο πλημμυρικό ιστορικό. Αυτό, σε συνδυασμό με την ορθή συνεργασία όλων των φορέων μπορεί να αποτελέσει την αρχή για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα των φυσικών καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

 

Καρυώτη Βασιλική

Γεωλόγος – Γεωπεριβαλλοντολόγος MSc