Στα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου Τροιζηνίας και Πόρου ο Παν. Χατζηπέρος

Στα έργα αποκατάστασης

Στα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου Τροιζηνίας και Πόρου ο Παν. Χατζηπέρος – Ένα έργο το οποίο βελτιώνει το επαρχιακό οδικό δίκτυο των δύο περιοχών όπου παρουσίαζε μεγάλη επικινδυνότητα

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, το oποίο αποτελεί προτεραιότητα της Π.Ε. Νήσων, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος επισκέφθηκε την περιοχή που εκτελούνται τα έργα αποκατάστασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Μετόχι μέχρι Αγ. Ελένη, ένα οδικό δίκτυο το οποίο παρουσίαζε μεγάλη επικινδυνότητα και πολλά ατυχήματα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες αποψίλωσης της τάφου από Γαλατά ως Μετόχι για την βελτίωση της ορατότητας των οδηγών και του επιπέδου της πυρασφάλειας.

Στα έργα αποκατάστασης

Επίσης, αποκαταστάθηκε το τοιχίο στη θέση Πλάκα που είχε υποστεί βλάβη λόγω διάβρωσής του από τη θάλασσα.

Έχουν επενδυθεί με ελεύθερο πλέγμα τα πρανή έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καταπτώσεις βράχων.

Τέλος, έχει γίνει αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, όπου υπήρχε ανάγκη σε όλο το μήκος του δικτύου, και έχουν διαστρωθεί νέοι τάπητες, όπου το οδόστρωμα παρουσίαζε μεγάλη φθορά λόγω παλαιότητας. Στα σημεία όπου διαστρώθηκε νέος τάπητας έγινε και διαγράμμιση του οδοστρώματος. Επίσης, εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, στύλοι, στηθαία) σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε ότι παρά τις προφανείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν επικίνδυνα σημεία λόγω στενότητας του δρόμου για τα οποία η Π.Ε. Νήσων προβαίνει στις κατάλληλες μελέτες και αδειοδοτήσεις διαπλάτυνσης.