Μειώνεται η στρατιωτική θητεία!

Μειώνεται η στρατιωτική θητεία

Μειώνεται η στρατιωτική θητεία! – Η βουλή της Κύπρου ψήφισε τη μείωση της στρατιωτικής θητείας από 24 σε 14 μήνες!

Η Κυπριακή Βουλή ψήφισε σήμερα σε νόμο τη μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας.
Οι βουλευτές, με 48 ψήφους υπέρ και δύο αποχές (Άννα Θεολόγου και Παύλος Μυλωνάς από Συμμαχία Πολιτών), ψήφισαν σε νόμο νομοσχέδιο για μείωση της στρατιωτικής θητείας από 24 σε 14 μήνες.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο, ο περί Εθνικής Φρουράς τροποποιητικός νόμος του 2016 αφορά μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από 24 μήνες σε 14 και τροποποίηση ορισμένων συναφών διατάξεών του για σκοπούς εναρμόνισης των προνοιών του με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016.

Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρόσληψη 3.000 συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά. Ψηφίστηκε επίσης η τροπολογία της ΕΔΕΚ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε συνεπακόλουθες στρατιωτικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ