Ο Κ. Κατσαφάδος ρωτά στη Βουλή για την κατηγοριοποίηση των αγροτικών γιατρών

Ο Κ. Κατσαφάδος ρωτά στη Βουλή

Ο Κ. Κατσαφάδος ρωτά στη Βουλή για την κατηγοριοποίηση των αγροτικών γιατρών και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται ο διαχωρισμός αυτός

Ερώτηση για την κατηγοριοποίηση, βάσει εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, γιατρών που κάνουν πρακτική άσκηση σε αγροτικό ιατρείο για την απόκτηση ειδικότητας, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος στον αρμόδιο Υπουργό.

Ο Βουλευτής κάνει λόγο για ανισότητα που δημιουργεί η εγκύκλιος στους γιατρούς, καθώς τους κατηγοριοποιεί α) σε εκείνους που αποφοίτησαν πριν από τον Δεκέμβριο του 2014, στους οποίους και καθιστά το αγροτικό σε προαιρετικό, β) σε αυτούς που έλαβαν το πτυχίο τους το διάστημα από τις 24-12-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4316/2014) ως τις 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016) στους οποίους καθιστά υποχρεωτική την εκπλήρωση του αγροτικού πριν την ειδικότητα, και γ) σε αυτούς που απέκτησαν το πτυχίο τους από τις 21-2-2016 και μετά, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα επιλογής εκπλήρωσης του αγροτικού πριν ή μετά την ειδικότητα.

«Είναι απορίας άξιο, κατά πόσο είναι ορθό και δίκαιο, το μοναδικό κριτήριο για την υποχρεωτικότητα ή μη του αγροτικού να είναι η ημερομηνία λήψης πτυχίου, κι όχι άλλα κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η εντοπιότητα και η ηλικία», επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ερώτησή του ο κ. Κατσαφάδος.

Παράλληλα, ο Βουλευτής τονίζει ότι παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δημοσίευση της πρόσκλησης για την κάλυψη αγροτικών ιατρών (η οποία συνήθως γινόταν πριν από το Πάσχα), παρά το γεγονός ότι η σχετική προκήρυξη έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2016 και στη Διαύγεια έχουν ήδη ανακοινωθεί οι επιλεγέντες ιατροί.

Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Με τον νόμο 4368/2016 και με την επακόλουθη εγκύκλιο (Αριθμ. πρωτ. Α2δ/Γ.Π οικ. 22463 / 23/03/2016), οι ιατροί, Έλληνες και κοινοτικοί υπήκοοι, για να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό), πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ο νομοθέτης, με την εν λόγω διάταξη, θεώρησε σκόπιμο να προβεί στην υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό), προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη όλων των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας με αγροτικούς ιατρούς και αυτό είναι απολύτως θεμιτό και αποδεκτό.

Αυτό που δεν είναι ωστόσο αποδεκτό, είναι να προκαλείται σύγχυση στους ιατρούς της χώρας και αιφνίδια αλλαγή του προγραμματισμού τους, με μια ‘’διευκρινιστική’’ εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας, η οποία μόνο διευκρινιστική δεν είναι και η οποία χωρίζει τους ιατρούς σε τρεις κατηγορίες, συνιστώντας σοβαρή διάκριση.

Έτσι, για την υποχρεωτικότητα ή μη του αγροτικού, το Υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ιατρούς σε εκείνους που αποφοίτησαν πριν τον Δεκέμβριο του 2014, στους οποίους και καθιστά το αγροτικό σε προαιρετικό, σε αυτούς που έλαβαν το πτυχίο τους στο διάστημα από τις 24-12-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4316/2014) ως τις 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016) στους οποίους καθιστά υποχρεωτική την εκπλήρωση του αγροτικού πριν την ειδικότητα και σε αυτούς που απέκτησαν το πτυχίο τους από τις 21-2-2016 και μετά, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα επιλογής εκπλήρωσης του αγροτικού πριν ή μετά την ειδικότητα. Είναι δε απορίας άξιο, κατά πόσο είναι ορθό και δίκαιο, το μοναδικό κριτήριο για την υποχρεωτικότητα ή μη του αγροτικού να είναι η ημερομηνία λήψης πτυχίου, κι όχι άλλα κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η εντοπιότητα και η ηλικία.

Με τον τρόπο αυτό που διαχωρίζει η εν λόγω εγκύκλιος τους ιατρούς δημιουργεί τεράστιες ανισότητες, καθώς ιατρός ο οποίος αποφοίτησε τον Δεκέμβριο του 2015 θα αναγκαστεί να κάνει πρώτα το αγροτικό του και μετά την ειδικότητά του, σε αντίθεση με κάποιον που αποφοίτησε π.χ πριν από ένα μήνα, ο οποίος δύναται να ξεκινήσει ειδικότητα αμέσως.
Επιπλέον, είναι παράδοξο ότι, ενώ η βούληση του νομοθέτη είναι η, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και αμεσότερη κάλυψη όλων των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας με αγροτικούς ιατρούς, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δημοσίευση της πρόσκλησης για την κάλυψη αγροτικών ιατρών (η οποία συνήθως γινόταν πριν το Πάσχα), παρά το γεγονός ότι η σχετική προκήρυξη έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2016 και στη Διαύγεια έχουν ήδη ανακοινωθεί οι επιλεγέντες ιατροί.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο και με ποιο ακριβώς κριτήριο γίνεται αυτή η κατηγοριοποίηση των ιατρών;

2. Για ποιο λόγο δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλα κριτήρια όπως, η οικογενειακή κατάσταση, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η εντοπιότητα, η ηλικία;

3. Για ποιο λόγο ενώ η προκήρυξη για αγροτικούς ιατρούς έχει γίνει από την 1η Φεβρουαρίου 2016 και στη Διαύγεια έχουν ήδη ανακοινωθεί οι επιλεγέντες ιατροί, είμαστε στις αρχές Ιουνίου και δεν έχει γίνει ακόμα η πρόσκληση των αγροτικών ιατρών;

4. Τι σημαίνει η φράση ‘’στις 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016) είτε δεν είχαν επιλεγεί είτε δεν είχαν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου’’ της εγκυκλίου; Ιατρός ο οποίος έλαβε το πτυχίο του τον Οκτώβριο του 2015 και έλαβε μέρος στην προκήρυξη για θέση αγροτικού της 1ης Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα βγήκαν στις 20/3/2016, δηλαδή επελέγη μετά την 21.2.2016 εμπίπτει στην υποχρεωτικότητα της εκπλήρωσης του αγροτικού πριν την ειδικότητα ή όχι;