Μέσα στην εβδομάδα το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 15.000 ανέργους

Μέσα στην εβδομάδα το νέο πρόγραμμα

Μέσα στην εβδομάδα το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 15.000 ανέργους  – Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά σε μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 50 ετών, τους οποίους θα προσλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις με την ανάλογη επιδότηση

Μέσα στην εβδομάδα ο ΟΑΕΔ θα εκδόσει την προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, το οποίο θα επιδοτήσει προσλήψεις σε επιχειρήσεις για εννέα μήνες.

Ήδη η απόφαση έχει εκδοθεί για τους όρους του προγράμματος του ΟΑΕΔ ενώ σκοπός του είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη που θα εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα θα καθορίζει την έναρξη των αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι μονίμως ανοικτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι: Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60.000.000 ευρώ ως εξής: Για το 2016: 10.000.000 ευρώ, για το 2017: 20.000.000 ευρώ, για το 2018: 20.000.000 ευρώ και για το 2019: 10.000.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση, ενώ ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Αναμένουμε τις εξελίξεις για το θέμα μέσα στην εβδομάδα όπου προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί και η προκήρυξη του ΟΑΕΔ

 

Πηγή: dikaiologitika.gr