Διευκρινίσεις από τον Π. Χατζηπέρο για το ζήτημα της Κυνόσουρας

Διευκρινίσεις από τον Π. Χατζηπέρο

Διευκρινίσεις από τον Π. Χατζηπέρο για το ζήτημα της Κυνόσουρας – Διευκρινίσεις προς όλους τους πολίτες αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε στο ΣτΕ για την Κυνόσουρα

 

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

9-02-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως διαπίστωσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται πολύς λόγος για την αίτηση ακύρωσης, που εγώ μαζί με πολίτες της Σαλαμίνας καταθέσαμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα της Κυνόσουρας. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να κάνω τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προς ενημέρωση των πολιτών. Συγκεκριμένα:

Στις 22 Οκτωβρίου του 2015 καταθέσαμε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης κατά του ΟΛΠ, του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη κατά των (α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (β) Οικονομίας και Ανάπτυξης, (δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και (δ) Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συμπροσβαλλόμενες είναι (Α) η σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης και ήδη τελική εκτελεστή διοικητική πράξη, λόγω της άπρακτης παρόδου των 90 ημερών από την κατάθεση της από 15 Μαίου 2015 αίτησης μας για οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια καθώς και (Β) κάθε συναφής πράξη η παράλειψη της Διοίκησης και ειδικότερα, κάθε πράξη της Διοίκησης που αφορά στο διαγωνισμό παραχώρησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ, άρα και της χερσαίας ζώνης λιμένος στην οποία περιλαμβάνονται οι επίδικες αρχαιότητες. Νομικό έρεισμα της αιτήσεως μας είναι η παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος, του ν.3028/02, των διατάξεων του κοινοτικού και ενωσιακού κεκτημένου και των Διεθνών Συμβάσεων Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με την αίτηση της 15ης Μαίου 2015 για οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του ΟΛΠ ΑΕ, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητούσαμε να ανακληθούν οι εξής πράξεις:

1-η υπ’αρ.ΥΑ 8216/38/13/14.2.2013 (ΦΕΚ 68/ΤΑΑΠΘ/8.3.13), με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση για συμπλήρωση/αλλαγή των όρων δόμησης και χρήσης γης στην περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα Πειραιά. Σε αυτήν αναφέρεται ότι στα Αμπελάκια και την Κυνόσουρα Σαλαμίνας επιτρέπεται η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα (απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.Κ.Μουσουρούλη)

2-και η απόφαση της 5ης συνεδρίασης της ΕΣΑΛ με αριθμό 4/18.3.2003 που εγκρίνει τους όρους δόμησης και τις χρήσεις της γης του Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα, όπως προτάθηκαν από την ΟΛΠ ΑΕ και κυρώθηκαν με την απόφαση 8216/4.4.2012 (ΦΕΚ 184/ΤΑΑΠΘ/27.9.12)

Στο κείμενο της, κάναμε αναφορά στις αποφάσεις υπ’αρ.16821/1.11.64 και 11707/14.6.66, με τις οποίες κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η θέση «Μαγούλα Σαλαμίνας» όπου βρίσκεται και ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων, στις ΥΠ 27702/25.1.69 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/16973/665/26.3.82 υπουργικές αποφάσεις με θέμα τον χαρακτηρισμό του χώρου της ναυμαχίας της Σαλαμίνας ως αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου, στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/54404/3270/17.10.01 απόφαση με την οποία θεσμοθετήθηκαν οι Ζώνες Α και Β Προστασίας στην Κυνόσουρα της Σαλαμίνας και στην ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ26/125027/5240/23.12.2011 απόφαση περί «μη έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ ΑΕ εντός της Ζώνης Α, αδόμητης απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Κυνόσουρας, νήσου Σαλαμίνας» που εκδόθηκε βάσει της από 18.10.2011 ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Βασικός μας ισχυρισμός είναι ότι ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Μαγούλα» Σαλαμίνας όπου και ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο όρμος των Σεληνίων και οι νησίδες Άγιος Γεώργιος και Ψυττάλεια) αφορά σε σημαντικό αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο. Η προστασία τους δε, αποτελεί συνταγματική επιταγή και επιβάλλεται από τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας. Αιτούμαστε δε, ο χώρος αυτός να αναπλαστεί προς εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος.

Είναι προφανές ότι οι συμπροσβαλλόμενες κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Ας σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προσπαθούν εδώ και χρόνια να αποκαθάρουν τον ιστορικό τόπο της ναυμαχίας από τις συνέπειες της λειτουργίας των ναυπηγείων, που περιβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο και υποβαθμίζουν εντελώς την περιοχή.

Επίσης, η αίτηση ακύρωσης κάνει ευθεία αναφορά στην αντισυνταγματικότητα του διαγωνισμού παραχώρησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και της χερσαίας ζώνης λιμένα, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η περιοχή της Κυνόσουρας. Στο τέλος αυτής δε, επιφυλασσόμαστε ρητά για κάθε δικαίωμά μας για δικαστική προστασία και εναντίωση σε περίπτωση παραχώρησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ, που θα επιφέρει μείζονες αλλοιώσεις και μη αναστρέψιμες βλάβες εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών ιστορικών χώρων, που η αίτησή μας υπερασπίζεται.