Δήμος Πειραιά: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Δήμος Πειραιά: Ορίστηκαν

Δήμος Πειραιά: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι – Έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Γ. Μώραλη ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω Δημοτικοί σύμβουλοι

Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι με θητεία έως 4/3/2017, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Ο κ. Γαϊτανάρος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου και Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού, με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου

β. Της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού

Ο κ. Σιγαλάκος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δόμησης& Γ.Σ.Π.και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.

β. Της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογερόγιαννης Παναγιώτης θα ασκεί τα καθήκοντα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος θα ασκεί τα καθήκοντα της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης και του Τομέα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού & Κατάρτισης και Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης κ. Νικόλαος Καρβουνάς ορίζεται και Αντιδήμαρχος τηςΔ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Πηγή: kanaliena.gr