Μνημόνιο συνεργασίας ΓΓΔΕ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μνημόνιο συνεργασίας ΓΓΔΕ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μνημόνιο συνεργασίας ΓΓΔΕ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού της σχεδίου και με στόχο την εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, υπέγραψε στις 15.09.2015 μνημόνιο συνεργασίας με τον Πρύτανη-Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ).

Στη συνεργασία αυτή, προβλέπεται η θεσμοθέτηση τακτικής συνεργασίας της ΓΓΔΕ και του ΤΟΔΕ με στόχο την ανάληψη, χωρίς αμοιβή, ενεργειών για την εκπαίδευση των ελεγκτών της ΓΓΔΕ σε θέματα Λογιστικής & Ελέγχου από καθηγητές και συνεργάτες του Τμήματος και του ΠΜΣ, την επεξεργασία στατιστικών οικονομικών στοιχείων σχετικών με τις φορολογικές δηλώσεις για έρευνα σε ζητήματα φοροδιαφυγής και την ανάθεση της μελέτης θεμάτων που απασχολούν την Γραμματεία στους φοιτητές του ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ.

Τέλος, προβλέπεται η παροχή δύο υποτροφιών πλήρους απαλλαγής διδάκτρων, σε δύο στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για συμμετοχή τους στο ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.