Περισσότερα ερωτηματικά για την υπόθεση Φλαμπουράρη. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό

Φλαμπουράρης Αλέκος,

Περισσότερα ερωτηματικά για την υπόθεση Φλαμπουράρη. Ο κ. Φλαμπουράρης δημοσίευσε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που εμφανίζεται να έχει πουλήσει στον κ. Κοτταρίδη 650.130 ονομαστικές μετοχές.

Αντί να απαντηθούν τα ερωτηματικά για την πολύκροτη Φλαμπουράρη και τις μετοχές του στην εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ, με την ανακοίνωση του προκλήθηκαν καινούργια ερωτήματα.

Ο κ. Φλαμπουράρης δημοσίευσε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που εμφανίζεται να έχει πουλήσει στον κ. Κοτταρίδη 650.130 ονομαστικές μετοχές έναντι ποσού 1.059.711,90 ευρώ και στο οποίο συμφωνείται η πρώτη δόση των 100.000 ευρώ να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2015 και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου του 2018. Χωρίς λοιπόν να έχει πάρει ούτε ένα ευρώ στα χέρια του, ο κ. Φλαμπουράρης εκχωρεί το σύνολο των μετοχών του στον στενότερο συνεργάτη του εδώ και 13 χρόνια καθιστώντας τον πλήρη κύριο, νομέα και κάτοχο των μετοχών αυτών ενώ πάγια νομική αρχή είναι η παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την εξόφληση..Ταυτόχρονα ο κ. Φλαμπουράρης τοποθετεί τον υιού του Μιχάλη Φλαμπουράρη Ρετσίνα στη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας.

Τονίζει συγκεκριμένα ότι δεν είχε υποχρέωση κατάθεσης του συμφωνητικού στην αρμόδια φορολογική αρχή βάσει του νόμου 4172/2013 και της ΠΟΛ 1032/2015. Πλην όμως ο συγκεκριμένος νόμος και η ΠΟΛ αναφέρονται στη μη υποχρέωση πληρωμής υπεραξίας προκαταβολικώς αλλά κατά το χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης του επομένου έτους. Όφειλε επομένως ο τέως υπουργός με βάση την κείμενη νομοθεσία, μέχρι τις 20 Απριλίου του 2015 – αν όντως έγινε η μεταβίβαση στις 26 Ιανουαρίου – να έχει καταθέσει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην εφορία για να νομιμοποιηθεί και η μεταβίβαση καθώς η εφορία προσδιορίζει ως ανώτατο όριο υποβολής του συμφωνητικού τους 3 μήνες και 20 ημέρες μετά την υπογραφή της μεταβίβασης. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα του κατά πόσο τελικά υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αγοραπωλησία μετοχών στην εφορία, άρα και κατά πόσο επί της ουσίας έχει υλοποιηθεί η σχετική μεταβίβαση.

Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει επίσημα ότι το θέμα “έχει βάθος” και ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα, ακόμη και για το ενδεχόμενο ύπαρξης “παρένθετου προσώπου”. Την ίδια ώρα, τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Αλέκος Φλαμπουράρης για να αποδείξει ότι έχει παραχωρήσει το μερίδιό του στην εταιρεία, αμφισβητούνται ως προς τη νομική τους επάρκεια, ενώ ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι η φερόμενη μεταβίβαση δεν έγινε συμβολαιογραφικώς, αλλά με ιδιωτικό συμφωνητικό και μάλιστα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

«Η υπόθεση Φλαμπουράρη δεν είναι μόνο περίεργη, αλλά φαίνεται πως έχει και βάθος. Εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο εν λόγω υπουργός πήρε ανάθεση έργου, ενώ το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας εμφανίζεται σήμερα να έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο με ιδιωτικό συμφωνητικό, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται με περίεργη διαδικασία. Όχι από τα ΚΕΠ, όχι από Αστυνομικό Τμήμα, αλλά από το Αρχηγείο της Αστυνομίας, όπου δεν έχει πρόσβαση ο καθημερινός πολίτης. Με αποτέλεσμα να μην δύναται να διερευνηθεί αν η μεταβίβαση έγινε μεταχρονολογημένα, αφού δεν τηρήθηκαν οι κανόνες της αρχής της δημοσιότητας”, υπογραμμίζει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της.

Την εγκυρότητα της διαδικασίας που φέρεται να έχει ακολουθήσει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης προκειμένου να μεταβιβάσει στον συνεταίρο του τις μετοχές του στην εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ αμφισβητούν έγκυροι νομικοί κύκλοι.

Ναι μεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του κ. Φλαμπουράρη περί μη υποχρέωσης γνωστοποίησης της συναλλαγής στην εφορία μετά την ψήφιση του τελευταίου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν. 4172) μέχρι να υποβληθεί η φορολογική δήλωση, ωστόσο, επικαλούνται τον νόμο που βασικού μετόχου που ορίζει ότι μεταβιβάσεις μετοχών σε επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το δημόσιο πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο φέρει μόνο μια σφραγίδα αστυνομικού οργάνου για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Οι ίδιοι νομικοί κύκλοι, επικαλούνται τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3310/2005 (είναι ο νόμος περί βασικού μετόχου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Καραμανλή) το οποίο αναφέρει:

«Οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου ενεχυρίαση, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου των επιχειρήσεων αυτών, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπου ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυρότητας».

Το ίδιο άρθρο μάλιστα, στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρει ότι «οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύναψη δανείου, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου, ή εταίρων των επιχειρήσεων αυτών, γνωστοποιείται στο τμήμα ελέγχου διαφάνειας του ΕΣΡ επί ποινή ακυρότητας».

Το μόνο στοιχείο που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο κ. Φλαμπουράρης, είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δεν έχει κατατεθεί σε καμία δημόσια αρχή (ούτε καν στην εφορία ως συμφωνητικό που έχει φορολογικό ενδιαφέρον) και δεν φέρει καμία συμβολαιογραφική επικύρωση. Ο νόμος που προαναφέρθηκε ορίζει ρητά ότι υπάρχει ποινή ακυρότητας στη μεταβίβαση αν δεν συντρέχουν οι δύο προϋποθέσεις (ενημέρωση τμήματος διαφάνειας ΕΣΡ και συμβολαιογραφική πράξη) κάτι που στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει διατήρηση του χαρακτήρα του μετόχου με ποσοστό 50% από τον κ. Φλαμπουράρη.

Γνήσιο της υπογραφής από το Αρχηγείο

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Αλέκος Φλαμπουράρης παρουσίασε σειρά εγγράφων προκειμένου να αποδείξει πως έχει πουλήσει το σύνολο των μετοχών των οποίων ήταν δικαιούχος στην εταιρία «ΔΙΑΤΜΗΣΗ». Το συμφωνητικό φέρει μάλιστα και το γνήσιο της υπογραφής των αντισυμβαλλομένων, ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αντί να γίνει η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε ένα ΚΕΠ ή σε ένα απλό αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς ή πλησίον της έδρας της εταρίας, αυτή έγινε στο… Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προκύπτει και από τη σχετική σφραγίδα.

O ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Πανταζής, που σχετικά πρόσφατα εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ανέφερε σε συναδέλφους του, πως πράγματι στις 26 Ιανουαρίου 2015, είχε έρθει στο γραφείο του ένας ηλικιωμένος άνδρας, που όπως υποστηρίζει δεν γνώριζε τότε ότι ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Την προηγούμενη μέρα είχε δεχθεί τηλεφώνημα από υψηλά ιστάμενους της Κατεχάκη, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κ. Αλέκο Φλαμπουράρη, για να μην ταλαιπωρηθεί σε κάποιο αστυνομικό τμήμα.

Σημειώνεται ακόμη ότι για το συγκεκριμένο έγγραφο δεν υπάρχει πρωτοκόλληση, ούτε καταγραφή σε κάποιο βιβλίο καταχωρήσεων, οπότε δεν μπορεί και να διαπιστωθεί αν η επικύρωση είναι μεταχρονολογημένη ή όχι.

Τι απάντησε σήμερα ο Φλαμπουράρης

Για καθοδηγουμένη επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, καθώς θεωρεί ότι έχει δώσει πλήρεις απαντήσεις για την σχέση του με την εταιρεία «Διάτμηση» και τόνισε ότι έχει στοχοποιηθεί λόγω των εκλογών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 γιατί επικυρώθηκε το γνήσιο της υπογραφής από αξιωματικό στο αρχηγείο της αστυνομίας και σε άλλα ερωτήματα που τίθενται από μέσα ενημέρωσης ανέφερε πως “δεν μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση γιατί υποβιβάζει τον ίδιο και τον πολιτικό αγώνα αφού έχει αποδειχθεί ότι έχει δίκιο”.

Πάντως, είπε ότι “δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση των μετοχών, ούτε υποχρέωση υποβολής του συμφωνητικού στη ΔΟΥ και πως η υπεραξία των μετοχών θα φορολογηθεί με την δήλωση του 2016” κάτι που επιβεβαίωσε και ο φοροτεχικός κ. Μουζάκης που ήταν στο στούντιο. Διαβεβαίωσε επίσης, ότι τα έγγραφα έχουν τις πραγματικές ημερομηνίες και όχι μεταχρονολογημένες.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως στη σύμβαση που ο κ. Φλαμπουράρης επικαλείται δεν υπάρχει καμία μέριμνα για το τι θα συμβεί εάν μία ή περισσότερες δόσεις της μεταβίβασης μετοχών δεν πληρωθεί. Τόσο αδιαfορεί ο κ. Φλαμπουράρης για τους κόπους μιας ζωής;

Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί το πόθεν έσχες και η οικονομική δυνατότητα του κ. Γιάννη Κοτταρίδη να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του κ. Φλαμπουράρη που ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ. Είναι σε θέση να αγοράσει το 50,01% της ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ; Αν όχι από πού προσδοκά να βρει το ένα εκατ. Ευρώ; Μήπως από κρατικά έργα;

Σε κάθε περίπτωση αν όντως πούλησε τις μετοχές του στον Γιάννη Κοτταρίδη ο Αλέκος Φλαμπουράρης ως υπουργός Επικρατείας είχε συμφέρον η εταιρεία να παίρνει δημόσια έργα καθώς όπως ο ίδιος υποστηρίζει θα λάβει τα χρήματά του σε δόσεις. Άρα το να πηγαίνει καλά η ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ και να λαμβάνει κρατικές δουλειές «συμφέρει»τον τέως υπουργό αφού παραμένει να έχει ενδιαφέρον.

dil01 (1)

dil01

dil03

dil04

dil05

dil06

dil07

dil08

dil09

dil10

 Πηγή: protothema.gr, THE TOC