Κατάρρευση εσόδων το Μάιο

Μάιο, έσοδα

Κατέρρευσαν τα έσοδα του κράτους τον μήνα Μάιο. Η υστέρηση των εσόδων μόνο για τον μήνα Μάιο έφτασε στα 918 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα το δημόσιο έχει παγώσει της πληρωμές του και παρακρατεί  από τον ιδιωτικό τομέα και την αγορά, 591 εκατ. ευρώ.

Από τον τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, το δημόσιο έχει παρακρατήσει από τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε 1,4% του ΑΕΠ. Με αυτό το τέχνασμα ο κρατικός προϋπολογισμός εξακολουθεί να εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δις. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών, αποδίδει την κατάρρευση των εσόδων τον Μάιο στο γεγονός ότι δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων –από αυτό και μόνο παρατηρήθηκε υστέρηση κατά 555 εκατ. ευρώ- αλλά και στην μη είσπραξη των ANFAs. Αυτά, πράγματι συνέβησαν και επηρέασαν τα έσοδα του Μαίου. Ωστόσο, από την άλλη, υπήρξε μεγάλη μείωση στα βασικά έσοδα του κράτους και ειδικά στον ΦΠΑ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα έσοδα του Μαΐου, ήταν σημαντικά ενισχυμένα και από τη ρύθμιση των 100 δόσεων αλλά και από τα μη προγραμματισμένα έσοδα που ήρθαν λόγω της βεβαίωσης του ΕΕΤΗΔΕ.