Η Standard & Poor’s δεν θεωρεί πιστωτικό γεγονός τη μη αποπληρωμή ομολόγων της ΕΚΤ

Standard & Poor’s

Ο αμερικανικός οίκος υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις του αφορούν την προθυμία και την ικανότητα μιας χώρας σε σχέση με την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους προς τους μη επίσημους πιστωτές, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s σύμφωνα με ανακοίνωση του δεν θα θεωρούσε την μη καταβολή της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ που οφείλει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως χρεοκοπία.

Αυτό επισημαίνει ο διεθνής οίκος, διαχωρίζει την μη αποπληρωμή πιστωτών του λεγόμενου επίσημου τομέα, όπως είναι το ΔΝΤ, η ΕΚΤ ή η Παγκόσμια Τράπεζα από αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Ο αμερικανικός οίκος υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις του αφορούν την προθυμία και την ικανότητα μιας χώρας σε σχέση με την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους προς τους μη επίσημους πιστωτές, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s επισημαίνει ότι «Εξ όσων γνωρίζουμε, η ΕΚΤ διακρατεί το σύνολο των κρατικών ομολόγων τα οποία είχε λάβει κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής τους το 2012. Αυτός είναι ο λόγος που η μη εξόφληση των ομολόγων δεν θα επηρεάσει άμεσα τους ιδιώτες πιστωτές», αυτην την άποψη συμμερίζεται και ο οίκος Moody’s, οπότε με βάση τα νέα δεδομένα ο οίκος δεν θα υποβαθμίσει την Ελλάδα στην κατηγορία  επιλεκτική χρεοκοπία (selective default). Όπως διευκρίνισε πάντως ο διεθνής οίκος ακόμη και αν «δεν υποβαθμίσει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε SD (σ.σ. selective default, επιλεκτική χρεοκοπία), ενδέχεται να υποβαθμίσει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας κάτω από το σημερινό επίπεδο CCC».